Economy Service

Tu zamieszczono informacje o konserwacji i utylizacji Twojego używanego Cantera.


Blauer FUSO Canter

Utrzymuj swojego Cantera FUSO w doskonałej formie. Ekonomiczny serwis FUSO stworzyliśmy specjalnie z myślą o starszych samochodach. Pomaga on uniknąć niespodziewanych kosztów, ponieważ użytkownik z góry zna całkowity koszt naprawy. Autoryzowane warsztaty FUSO  najlepszy wybór w przypadku przeglądów i napraw!

 

  • Określone prace warsztatowe i usługi serwisowe z użyciem autoryzowanych części FUSO po atrakcyjnej, stałej cenie.
 
  • Profesjonalny serwis w naszych warsztatach FUSO z zastosowaniem właściwych narzędzi i odpowiednich kompetencji technicznych.
 
  • Oferta obowiązuje dla wszystkich Canterów TD (EURO 3, 4, 5) i TB (Euro 3).

 

Zwrot pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zwrot pojazdów wycofanych z eksploatacji do 3,5 t dop. masy całkowitej

Od wejścia w życie ustawy ELV* klienci mają możliwość zwrotu producentowi swojego starego pojazdu na następujących warunkach:

 

  • Chodzi pojazdy o masie całkowitej do 3,5 t.
 
  • Istotne elementy, jak napęd (silnik, przekładnia itp.), układ jezdny, karoseria, katalizator lub sterowniki elektroniczne znajdują się w pojeździe.

 

  • W pojeździe nie ma żadnych odpadów.
 
  • Pojazd jest lub był przynajmniej jeden miesiąc przed wyłączeniem z eksploatacji dopuszczony do ruchu drogowego w jednym z krajów UE.
 
  • Dokumenty rejestracyjne są przekazywane wraz z pojazdem.

 

*Dyrektywa dotycząca pojazdów wycofanych z eksploatacji – 2000/53/WE reguluje demontaż i recykling pojazdów na terenie UE. Celem tej dyrektywy jest redukcja odpadów samochodowych. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie UE do zorganizowania systemu odbioru pojazdów wyłączonych z eksploatacji. Dyrektywa weszła w życie w Niemczech z dniem 1 lipca 2002 jako rozporządzenie dotyczące pojazdów wyłączonych z eksploatacji.

 

Dowód utylizacji

Do wyrejestrowania pojazdu wyłączonego z eksploatacji potrzebny jest tak zwany dowód utylizacji. Ten dowód potwierdza, że dany pojazd został prawidłowo zutylizowany. Takie dowody mogą wystawiać tylko certyfikowane stacje demontażu, certyfikowane i autoryzowane stacje odbioru lub wyznaczone przez producenta stacje odbioru.

 

Punkty odbioru

Aby umożliwić łatwą utylizację zużytego pojazdu, firma Daimler AG utrzymuje rozległą sieć punktów odbioru, w których można za darmo zwrócić zużyty pojazd. Związane z nami umową zakłady demontażu są certyfikowane przez niezależnych rzeczoznawców i spełniają wszystkie wymogi prawne. Dodatkowo podlegają audytowi i nadzorowi zgodnie z naszymi kryteriami jakości.

 

Jeśli chcesz za darmo zwrócić swój zużyty pojazd FUSO, skontaktuj się z firmą Callparts Recycling GmbH pod numerem: 033233 70-911 (godziny pracy: pn-czw od 8:00 do 16:30 i pt od 8:00 do 15:00).

 

Utylizacja

Najpierw z pojazdu usuwane są wszystkie płyny (np. oleje, płyn hamulcowy), które mogą zostać użyte ponownie w innych pojazdach. Następnie demontowane są części oraz materiały nadające się do ponownego użytku. Te materiały, np. szkło, opony lub duże elementy z tworzywa sztucznego, są poddawane osobnym procesom recyklingu. Pozostałości nadwozia są dostarczane do zakładu złomowania pojazdów, gdzie poszczególne frakcje zostają odseparowane i włączone z powrotem w obieg surowców.

 

Ochrona środowiska

Częstsze ponowne wykorzystanie to rzadsza utylizacja. Ochrona środowiska należy do istotnych celów spółki Daimler AG. Oznacza to oszczędne obchodzenie się z naturalnymi zasobami. Dlatego naszym celem jest: więcej ponownego wykorzystania i mniej utylizacji. Już na etapie projektowania naszych pojazdów przykładamy dużą wagę do ekologii i przydatności naszych konstrukcji do recyklingu. Dobrym przykładem jest zastosowanie czystych gatunkowo materiałów w zderzakach i okładzinach podwozia.

To pozwala na łatwy demontaż i wysokiej jakości recykling materiałów. Poza tym w naszych pojazdach stosujemy takie odnawialne surowce, jak włókna kokosowe lub sizal. Korzyści są oczywiste: ochrona środowiska i łatwość recyklingu. W wytycznych środowiskowych Daimler AG zobowiązaliśmy się do stałego udoskonalania naszych produktów pod kątem ekologicznym. Stanowią one dla nas wyznacznik dalszej optymalizacji bilansu ekologicznego naszych pojazdów.