Przepraszamy. Niczego nie znaleźliśmy.

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, jest:Mercedes-Benz Trucks Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, KRS 0000740228, kapitał zakładowy 330 800 000,00 zł, NIP 522-31-31-109, REGON 380758952, BDO 000108923.

Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych
E-mail: ochrona-danych-mbtpolska@daimlertruck.com

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażamy zadowolenie z powodu Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz Państwa zainteresowania naszymi ofertami. Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas istotne znaczenie. W niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe, jak z nimi postępujemy, w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne odbywa się to, a także, jakie prawa przysługują Państwu z tego tytułu („Polityka prywatności”). Dodatkowo odsyłamy do wytycznej w sprawie ochrony danych Daimler Truck AG:

Nasza Polityka prywatności dotycząca korzystania z naszych stron internetowych oraz wytyczna w sprawie ochrony danych Daimler Truck AG nie obowiązują w odniesieniu do Państwa aktywności na stronach internetowych sieci społecznościowych lub innych oferentów, dostępnych za pośrednictwem linków na naszych stronach internetowych. Informacji na temat polityki prywatności tych oferentów proszę zasięgnąć na odpowiednich stronach internetowych.

2. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

a. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, zapisujemy określone dane odnoszące się do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, daty i godziny wizyty, statusu dostępu (np. czy powiodło się otwarcie strony bądź wyświetlił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, ewentualnie wpisanych przez Państwa haseł wyszukiwania, częstotliwości otwierania przez Państwa poszczególnych stron, nazwy otwieranych plików, zakresu transferu danych, strony internetowej, z której przeszli Państwo na naszą stronę internetową, w oparciu o kliknięcie linków na naszych stronach internetowych lub wpisanie domeny bezpośrednio w polu wprowadzania tej samej zakładki (względnie tego samego okna) Państwa przeglądarki, w której otworzyli Państwo nasze strony internetowe. Ponadto ze względów bezpieczeństwa, w szczególności celem prewencji i wykrywania ataków na nasze strony internetowe, bądź też prób dokonania oszustwa, przechowujemy przez okres siedmiu dni Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy usług internetowych (Internet Service Provider).

b. Inne dane osobowe, także wykorzystywane przez przez nas w celach analitycznych i statystycznych, zapisujemy tylko wówczas, gdy przekażą nam Państwo te dane np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, i także tylko w przypadku wyrażenia przez Państwo zgody lub w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (dalsze informacje w tym zakresie są dostępne poniżej w podrozdziale „Podstawy prawne przetwarzania danych”)

c. Ani przepisy prawa, ani postanowienia umowy nie zobowiązują Państwa do przekazywania danych osobowych. Możliwe jest jednak, że określone funkcje naszych stron internetowych są zależne od przekazania danych osobowych. Jeśli w takich przypadkach nie przekażą nam Państwo takich danych osobowych, może to skutkować niedostępnością funkcji, bądź ich dostępnością w ograniczonym zakresie.

3. CELE KORZYSTANIA

a. Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszych stronach internetowych gromadzimy celem prowadzenia ich w sposób zapewniający maksymalny komfort użytkowania, a także ochrony naszych systemów IT przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami.

b. Jeśli przekazują nam Państwo dalsze dane osobowe, np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, wykorzystujemy te dane do realizacji wymienionych przy ich pozyskiwaniu celów, dla realizacji naszych celów analitycznych i statystycznych, w tym w szczególności prowadzenia cyklicznych badań satysfakcji klientów, w celach zarządzania świadczonymi dla Państwa usługami i ich realizacji i – jeśli jest to wymagane – w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych procedur handlowych, każdorazowo w wymaganym zakresie.

c. Ponadto wykorzystujemy dane osobowe w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przechowywanie danych w celach handlowych lub podatkowych, przekazywanie danych zgodnie z nakazami urzędowymi lub sądowymi, np. prokuratury). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM; WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE; KORZYSTANIE Z OFERTY PODMIOTÓW TRZECICH

a. Jeśli stosujemy na naszych stronach internetowych tzw. „wtyczki społecznościowe” serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn i YouTube integrujemy je w następujący sposób:

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, wtyczki społecznościowe są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do operatorów tych sieci. Jeśli chcą Państwo skorzystać z którejś z tych sieci, proszę kliknąć właściwą wtyczkę społecznościową celem nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerem danej sieci.

Jeśli mają Państwo w sieci konto użytkownika i są Państwo na nim zalogowani w momencie aktywowania wtyczki społecznościowej, sieć może przyporządkować do Państwa konta użytkownika Państwa wizytę na naszych stronach internetowych. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, proszę wylogować się z sieci przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej. Sieć społecznościowa nie może przyporządkować wizyty na innych stronach internetowych Daimler, zanim nie aktywują Państwo umieszczonych na nich wtyczek społecznościowych.

Jeśli aktywują Państwo wtyczkę społecznościową, sieć przekazuje udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która przekazuje je na nasze strony internetowe. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce również transfery danych, które są inicjowane i sterowane przez daną sieć społecznościową. W odniesieniu do połączenia z siecią społecznościową, transferu danych między siecią a Państwa systemem oraz Państwa interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danej sieci.

Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia Państwa plików cookie (więcej zob. poniżej w pkt 5).

b. Po kliknięciu linku do oferty lub aktywowaniu wtyczki społecznościowej, może okazać się, że dane osobowe są przekazywane oferentom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) nie gwarantują „należytego poziomu ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Proszę mieć na względzie tę okoliczność, zanim klikną Państwo link lub aktywują Państwo wtyczkę społecznościową, inicjując w ten sposób transfer Państwa danych.

5. PLIKI COOKIE

Informacje w sprawie stosowanych przez nas cookies i ich funkcji są dostępne w naszych wskazówkach dotyczących stosowania plików cookie.

Wytyczne dotyczące plików cookies – > Cookies.

6. ANALIZA DANYCH DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA

Chcemy dostosować treści naszych stron internetowych możliwie precyzyjnie do Państwa zainteresowań, optymalizując w ten sposób naszą ofertę. Aby zdefiniować preferencje korzystania oraz szczególnie popularne obszary naszych stron internetowych, stosujemy następujące narzędzie (narzędzia) analityczne: Matomo.

Jeśli nie życzą Państwo sobie, aby koncern Daimler Truck gromadził i analizował informacje o Państwa wizycie na naszej stronie, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw na przyszłość (opt out).

W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu, w Państwa przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie opt out. Służy on wyłącznie do identyfikacji Państwa sprzeciwu. Należy pamiętać, iż ze względów technicznych plik cookie opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuną Państwo wszystkie pliki cookie lub będą Państwo używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt out trzeba dokonać ponownie.

Państwa sprzeciw realizujemy, umieszczając w Państwa wyszukiwarce plik cookie opt-out. Ten plik cookie służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Proszę mieć na uwadze, że ze względów technicznych plik cookie opt-out działa tylko w przeglądarce, w której został wstawiony. Jeśli usuną Państwo cookies lub korzystają Państwo z innej przeglądarki, względnie z innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać procedury opt-out.

7. BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas Państwa dane przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Udoskonalamy nasze środki bezpieczeństwa na bieżąco zgodnie z rozwojem technologicznym.

8. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

a. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, stanowiła ona podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

b. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów zainicjowania lub realizacji umowy zawartej z Państwem jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

c. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. do przechowywania danych), wówczas jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO.d. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe celem ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO, jak również w celach analitycznych i statystycznych (naszych i podmiotów powiązanych z naszej grupy kapitałowej), co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadniony interes obejmuje utrzymanie funkcjonalności naszych systemów informatycznych, marketing (bezpośredni) w zakresie produktów i usług zarówno naszych, jak i innych dostawców, oraz wymagane przepisami prawa dokumentowanie kontaktów handlowych. W przypadku celów analitycznych i statystycznych przetwarzanie ma na celu zwłaszcza lepszy dobór usług do potrzeb naszych klientów, badanie satysfakcji naszych klientów, ogólną optymalizację naszych produktów i usług, optymalizację procesów obsługi klientów, budowanie wiedzy o naszych klientach i ich potrzebach, analizę finansową naszej spółki. W ramach każdorazowo wymaganego wyważenia interesów uwzględniamy w szczególności rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania danych, okoliczności przetwarzania oraz Państwa interesy związane z poufnością Państwa danych osobowych.

9. USUWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy usług internetowych (Internet Service Provider), które przechowujemy wyłącznie ze względów bezpieczeństwa, usuwamy po siedmiu dniach. W pozostałym zakresie usuwamy Państwa dane osobowe, jeśli nieaktualny staje się cel, w jakim gromadziliśmy i przetwarzaliśmy dane. Po tym czasie zapisywanie odbywa się tylko, jeżeli jest to konieczne zgodnie z przepisami, rozporządzeniami lub innymi regulacjami prawnymi, którym podlegamy, w UE lub zgodnie z przepisami w krajach trzecich, jeżeli jest tam zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych. O ile usunięcie w indywidualnym przypadku nie jest możliwe, odpowiednie dane osobowe są oznaczone z celem ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

10. PRAWA ZAINTERESOWANYCH

Jako osoba, której dane podlegają przetwarzaniu, mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).

b. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu cofnięcia zgody. W równym stopniu nie narusza to dalszego przetwarzania tych danych w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na wypełnienie innych zobowiązań natury prawnej (por. podrozdział „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

c. Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn spowodowanych Państwa szczególną sytuacją w oparciu o art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Państwa interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej.

d. Prosimy kierować uwagi, wnioski, roszczenia lub wyjaśnienia w miarę możliwości na poniższy adres kontaktowy: ochrona-danych-mbtpolska@daimlertruck.com

e. Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO).

11. NEWSLETTER

Jeśli prenumerują Państwo newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, dane wprowadzane podczas rejestracji do serwisu newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera, chyba, że wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie ich w zakresie wykraczającym poza te ramy. Można w każdym momencie zakończyć prenumeratę, korzystając z możliwości wyrejestrowania się, przewidzianej w newsletterze.

12. CENTRALNY SERWIS DOSTĘPU DAIMLER TRUCK AG

Korzystając z centralnego serwisu dostępu Daimler Truck AG, można zalogować się na wszystkich stronach internetowych oraz w aplikacjach grupy Daimler Truck AG i jej marek, podpiętych do serwisu. Warunki korzystania z centralnego serwisu dostępu Daimler Truck AG są dostępne pod poniższym linkiem:

13. PRZEKAZYWANIE DANYCH ODBIORCOM SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych związanych z użytkowaniem naszych stron internetowych do odbiorców w krajach leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Europejski Obszar Gospodarczy tworzą kraje Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia).

W przypadku korzystania z wtyczek społecznościowych (patrz 4) i przekazywania osobom trzecim danych za Państwa zgodą, dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom w krajach leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i tam przetwarzane. W odniesieniu do połączenia z siecią społecznościową, transferu danych między siecią a Państwa systemem oraz Państwa interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danej sieci.

Chętnie udzielimy Państwu informacji na ten temat. Dane kontaktowe są wymienione w punkcie 11.d. powyżej.

Stan: listopad 2022 r.