Przepraszamy. Niczego nie znaleźliśmy.

 • SERWISY FUSO.
  GOTOWE NA INDYWIDUALNE OFERTY.

  Finansowanie, leasing, ubezpieczenia, wynajem, pojazdy używane

logo

PRZEKONUJĄCA OFERTA. USŁUGI FUSO.

 • DOBRY BIZNES.
  FINANSOWANIE FUSO.

  Grupa Daimler Truck Financial Services rozumie potrzeby swoich klientów i oferuje ciekawe alternatywy dla zakupu gotówkowego dla FUSO Canter. Szczegółowe doradztwo w zakresie różnych produktów finansowania i przygotowania indywidualnej oferty klienci mogą uzyskać u swojego dealera FUSO.

 • POŁOWA RATY.
  LEASING FUSO.

  Dla ekonomicznego zakupu nowego FUSO Canter, Grupa Daimler Truck Financial Services oferuje atrakcyjne rozwiązania leasingowe – idealnie dopasowane do wymagań danego klienta. Klienci mogą uzyskać zindywidualizowane oferty leasingowe u swojego dealera FUSO.

 • NA WSZELKI WYPADEK.
  UBEZPIECZENIE FUSO.

  FUSO Canter przekonuje pod względem bezpieczeństwa. Ale i tak lepiej być ostrożnym niż żałować. W przypadku ubezpieczenia pojazdów ciężarowych klienci FUSO w każdym przypadku polegają na produkcie, którego zakres korzyści jest również przekonujący. Doradztwo w zakresie produktów i sprzedaż prowadzą dealerzy FUSO.

PROCES REGULOWANY. ODBIÓR POJAZDÓW FUSO WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI.

ODBIÓR POJAZDÓW O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 T WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI.

Od momentu wejścia w życie ustawy o ELV* klienci mają możliwość zwrotu starego pojazdu do producenta w następujących okolicznościach:

 • Jest to pojazd silnikowy do 3,5 t.
 • W pojeździe znajdują się wszystkie istotne elementy, takie jak napęd (silnik, skrzynia biegów itp.), podwozie, nadwozie, katalizator czy elektroniczne jednostki sterujące.
 • W pojeździe nie ma żadnych odpadów.
 • Pojazd jest lub był zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej przez co najmniej jeden miesiąc przed wycofaniem z eksploatacji.
 • Dokumenty rejestracyjne są przekazywane wraz z pojazdem.

 

*Dyrektywa o pojazdach wycofanych z eksploatacji – dyrektywa UE 2000/53/WE reguluje kwestie demontażu i recyklingu pojazdów mechanicznych na terenie Unii Europejskiej. Celem dyrektywy jest zmniejszenie ilości odpadów z pojazdów. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie UE do zorganizowania systemów odbioru pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dyrektywa została wdrożona w Niemczech 1 lipca 2002 roku, kiedy to weszło w życie rozporządzenie o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

DOWÓD ZEZŁOMOWANIA

Do wyrejestrowania pojazdu wycofanego z eksploatacji wymagany jest tzw. dowód zezłomowania. Ten dowód zezłomowania potwierdza prawidłową utylizację pojazdu. Tylko certyfikowane firmy demontażowe, certyfikowane i autoryzowane punkty zbiórki lub punkty zbiórki wyznaczone przez producenta mogą wystawić taki dowód zezłomowania.

PUNKTY ODBIORU

Aby ułatwić klientom utylizację pojazdu wycofanego z eksploatacji, Daimler Truck AG utrzymuje ogólnokrajową sieć punktów odbioru, które bezpłatnie odbierają stary pojazd. Związane umową zakłady demontażu są certyfikowane przez niezależnych ekspertów zgodnie z rozporządzeniem o pojazdach wycofanych z eksploatacji i spełniają wszystkie wymogi prawne. Ponadto są one audytowane i monitorowane zgodnie z kryteriami jakościowymi Daimler Truck AG.

Klienci, którzy chcą bezpłatnie oddać swój pojazd FUSO wycofany z eksploatacji, mogą skontaktować się z
odpowiedzialnym za to operatorem sieci odbioru, firmą Callparts Recycling GmbH, pod numerem telefonu 033233 70-911 (dostępnym od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:30 i w piątek od 8:00 do 15:00).

ZŁOMOWANIE

Najpierw pojazd zostaje należycie opróżniony poprzez usunięcie z niego wszystkich płynów eksploatacyjnych (np. oleju, płynu hamulcowego) i poddanie ich recyklingowi. Następnie demontuje się części nadające się do ponownego wykorzystania i materiały nadające się do recyklingu. Materiały te, takie jak szkło, opony i duże części plastikowe, są przetwarzane w oddzielnych kanałach recyklingu. Pozostałe części karoserii są rozdrabniane, rozdzielane na poszczególne frakcje, a te w miarę możliwości wracają do obiegu materiałowego.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Większe wykorzystanie więcej oznacza mniej odpadów. Ochrona środowiska jest jednym z kluczowych celów korporacji Daimler Truck AG. Oznacza to oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych. Już podczas opracowywania pojazdów, przyjazna dla środowiska i recyklingu konstrukcja ma wysoki priorytet. Dobrym tego przykładem jest stosowanie nie mieszanych materiałów do produkcji zderzaków i okładzin podwozia. Umożliwiają one łatwy demontaż i wysokiej jakości recykling materiałów. Ponadto stosowane są surowce odnawialne, takie jak włókna kokosowe czy sizal. Zalety są oczywiste: przyjazne dla środowiska i nadające się do recyklingu. W swoich wytycznych dotyczących ochrony środowiska Daimler Truck AG zobowiązuje się do ciągłej poprawy ekologiczności swoich produktów. Ten punkt odniesienia jest codzienną orientacją dla dalszej optymalizacji bilansu ekologicznego pojazdów.